เรื่องราว

รวบรวมผลงาน ศิลปะชิ้นหายากของศิลปินชั้นนำ เช่น  ถวัลย์ ดัชนี, จักรพันธ์ โปษยกฤต, ประเทือง เอมเจ…

ถ้าพูดถึงการประมูลผลงานศิลปะในแวดวงศิลปะของประเทศไทย อาจเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยคุ้นเคยนัก แต่คุณรู้หรือ…