วิธีการเข้าร่วมประมูล

 • งานประมูล ‘To the Moon’ เป็นงานประมูลสด โดยจะเริ่มในเวลา 14:00 น. ของวันที่ 19 มีนาคม 2565 (เวลาประเทศไทย GMT+7)
 • การประมูลจะดำเนินไปโดยเรียงไปตามลำดับเลขล็อต (Lot) โดยจะเปิดรับการเสนอราคาจากทั้งในที่ประมูล ผ่านโทรศัพท์ ออนไลน์ และการฝากประมูลล่วงหน้า
 • ระเบียบการประมูล การประมูลของแต่ละชิ้นงานจะอยู่ในรูปแบบการประมูลไล่ราคาแบบอังกฤษ ดังนี้
  • พิธีกรการประมูลจะเริ่มเปิดการประมูลโดยการขานราคาเสนอเริ่มต้น
  • หากมีผู้ประมูลขานรับราคาเสนอเริ่มต้น พิธีกรการประมูลจะทำการไล่ราคาเสนอขั้นต่ำถัดไป ซึ่งผู้ประมูลแต่ละรายสามารถขานรับราคาเสนอขั้นต่ำนั้น หรือสามารถที่จะขานราคาเสนอของตนเองได้ โดยราคาเสนอดังกล่าวจะต้องสูงกว่าราคาเสนอขั้นต่ำ
  • พิธีกรการประมูลขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดผู้เสนอราคาสูงสุด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
  • เมื่อไม่มีผู้ประมูลแข่งขันเสนอราคาเพิ่ม พิธีกรการประมูลจะทำการเริ่มนับ 3 ครั้ง และจะเคาะค้อนปิดประมูล โดยจะถือว่าผู้เสนอราคาสูงสุด ณ ขณะนั้นเป็นผู้ชนะการประมูล
 • ค่าธรรมเนียมประมูล ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระราคาสำหรับชิ้นงานที่ชนะการประมูลเท่ากับ ราคาเสนอที่ชนะการประมูล (“ราคาค้อน”) บวกกับ “ค่าธรรมเนียมประมูล”
  • สำหรับผู้ประมูลในห้องประมูล ผู้ประมูลผ่านทางโทรศัพท์ และผู้ฝากประมูลล่วงหน้า ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระค่าธรรมเนียมประมูลในอัตรา 15% (บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ของราคาค้อน (รวมเป็น 16.05% ของราคาค้อน เมื่อรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  • สำหรับผู้ประมูลออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.invaluable.com/ ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระค่าธรรมเนียมประมูล (ซึ่งรวมค่าบริการการประมูลออนไลน์) ในอัตรา 20% (บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ของราคาค้อน (รวมเป็น 21.40% ของราคาค้อน เมื่อรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในภาษีอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

การประมูลจะเปิดรับการเสนอราคาจากทั้งในที่ประมูล ผ่านโทรศัพท์ ออนไลน์ และการฝากประมูลล่วงหน้า โดยผู้สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถลงทะเบียนตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

สำหรับผู้ประมูลเข้าร่วมด้วยตนเอง / การประมูลผ่านทางโทรศัพท์ / การฝากประมูลล่วงหน้า

ขั้นตอนที่ 1 : เตรียมเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ
 2. หลักฐานการชำระบัตรเครดิต หรือค่าสาธารณูปโภค หรือเอกสารอื่น ๆ ที่สามารถใช้ยืนยันตัวตนและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

สำหรับการฝากประมูลล่วงหน้า และ การประมูลผ่านทางโทรศัพท์

กรุณาติดต่อที่ 02 233 7939 เพื่อนัดหมายการฝากประมูล/การประมูลผ่านทางโทรศัพท์

ขั้นตอนที่ 2 : กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าประมูล

ลงทะเบียนออนไลน์

แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประมูล (PDF): https://1drv.ms/b/s!AouXhO2VNGnaiF_ptnZTLPTuHq0_?e=Zvj4T9

แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประมูล (อิเล็กทรอนิค): https://forms.gle/rtTL6XgpEW5rVhov6

กรุณาส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลมาที่ service@bangkokartauctioncenter.com

ลงทะเบียนด้วยตนเอง

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองภายในวัน เวลา และสถานที่ ต่อไปนี้

วันที่ 9 – 18 มีนาคม 2565

เวลา 11:00 – 19:00 น.

ห้อง RCB Galleria II ชั้น 2 ศูนย์การค้า ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก

วันที่ 19 มีนาคม 2565

เวลา 11:00 – 13:00 น.

ห้อง RCB Auction ชั้น 4 ศูนย์การค้า ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก

ขั้นตอนที่ 3 : การวางเงินมัดจำ

เพื่อแสดงความประสงค์ในการเข้าร่วมประมูล ผู้เข้าร่วมประมูลทุกรูปแบบจะต้องวางเงินมัดจำ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) โดยสามารถวางเงินมัดจำได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 • เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯ

ชื่อบัญชี    : บริษัท บางกอก อาร์ต อ๊อกชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

ธนาคาร    : ไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย

เลขที่บัญชี : 013-408874-2

 • สั่งจ่ายเช็คในนาม บริษัท บางกอก อาร์ต อ๊อกชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชำระผ่านบัตรเครดิต Visa หรือ Mastercard ณ จุดลงทะเบียน โดยจะเปิดรับเฉพาะในวันที่ 19 มีนาคม 2565 เท่านั้น

กรุณาส่งหลักฐานการวางเงินมัดจำมาที่ service@bangkokartauctioncenter.com หรือ Line Official Account @bangkokartauction

การลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับหลักฐานตามเงื่อนไขครบถ้วนและผู้ประมูลได้รับการยืนยันกลับจากทางบริษัทฯ แล้วเท่านั้น

ประมูลออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://www.invaluable.com/

ท่านสามารถเข้าร่วมประมูลออนไลน์ได้โดยลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.invaluable.com หมดเขตการลงทะเบียนเพื่อประมูลออนไลน์วันที่ 16 มีนาคม 2565 23:55น.

 • บริษัทฯ จะสามารถอนุมัติการเข้าประมูลออนไลน์ให้ท่านหลังได้รับเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าประมูลครบถ้วนแล้วเท่านั้น
 • วงเงินประมูลสูงสุดสำหรับการประมูลออนไลน์อยู่ที่ 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) หากผู้ประมูลต้องการเพิ่มวงเงิน กรุณาติดต่อบริษัทฯ ที่ service@bangkokartauctioncenter.com

ผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงินสำหรับชิ้นงานที่ชนะการประมูลตามราคาค้อน รวมถึงค่าธรรมเนียมประมูล* และรับชิ้นงานภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยสามารถชำระเงินได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

 • เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯ

ชื่อบัญชี    : บริษัท บางกอก อาร์ต อ๊อกชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

ธนาคาร    : ไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย

เลขที่บัญชี : 013-408874-2

 • สั่งจ่ายเช็ค ในนาม บริษัท บางกอก อาร์ต อ๊อกชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด โดยการชำระเงินจะสมบูรณ์เมื่อธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินได้ครบตามจำนวนเงิน 100% เท่านั้น
 • ชำระผ่านบัตรเครดิต Visa หรือ Mastercard โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3% ของยอดชำระ

ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนภายในวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอขายชิ้นงานนั้นแก่ผู้เข้าร่วมประมูลรายอื่น

ผู้ชนะการประมูลสามารถรับชิ้นงานได้เมื่อการชำระเงินสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลไม่แสดงความประสงค์ที่จะรับชิ้นงานภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาชิ้นงาน วันละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) ต่อชิ้นงานหนึ่งชิ้น โดยนับจากวันที่พ้นกำหนดการรับสินค้า

ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูล ดำเนินการชำระเงินครบตามจำนวนเป็นที่เรียบร้อย แต่ไม่ติดต่อกับทางบริษัทฯ เพื่อมารับชิ้นงานภายในระยะเวลา 3  เดือน นับจากวันประมูล ชิ้นงานดังกล่าวจะตกสู่ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ โดยสิ้นเชิง โดยผู้ประมูลไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย หรือเงินชดเชยใดๆ จากบริษัทฯ ได้

*ค่าธรรมเนียมประมูล

 • สำหรับผู้ประมูลในห้องประมูล ผู้ประมูลผ่านทางโทรศัพท์ และผู้ฝากประมูลล่วงหน้า ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระค่าธรรมเนียมประมูลในอัตรา 15% (บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ของราคาค้อน (รวมเป็น 16.05% ของราคาค้อน เมื่อรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • สำหรับผู้ประมูลออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ com ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระค่าธรรมเนียมประมูล (ซึ่งรวมค่าบริการการประมูลออนไลน์) ในอัตรา 20% (บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ของราคาค้อน (รวมเป็น 21.40% ของราคาค้อน เมื่อรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 

การคืนเงินมัดจำ
ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนตามมูลค่าที่ประมูลได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ


กรณีวางมัดจำด้วยเงินโอนหรือเช็ค ทางบริษัทฯ จะสั่งจ่ายเช็คคืนภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ด้วยจำนวนหลังหักมูลค่าทรัพย์ประมูลบวกค่าธรรมเนียมประมูล (ถ้ามี)


กรณีวางมัดจำโดยการชำระผ่านบัตรเครดิต บริษัทฯ จะทำการยกเลิกรายการชำระเงินมัดจำผ่านบัตรเครดิตให้หลังจบงานประมูลหากผู้ประมูลไม่มีชิ้นงานที่ชนะการประมูล แต่หากมีชิ้นงานที่ชนะการประมูล ผู้ประมูลจะต้องชำระเงินให้ครบถ้วนก่อน บริษัทฯ จึงจะทำการยกเลิกรายการชำระเงินมัดจำให้ กรณีที่ผู้ประมูลไม่ชำระเงินจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะถือว่าเงินมัดจำที่ให้ไว้เป็นการชำระค่าชิ้นงานและค่าธรรมเนียมประมูลบางส่วน โดยหักค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3%

ผู้ชนะการประมูลจะเป็นผู้รับผิดชอบในการบรรจุหีบห่อและขนส่งชิ้นงานออกจากสถานที่ทำการประมูล

 

ข้อความข้างต้นนี้ เป็นเพียงแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมประมูลเท่านั้น บริษัท บางกอก อาร์ต อ๊อกชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความและตัดสินในกรณีต่าง ๆ อันอาจจะเกิดขึ้น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท บางกอก อาร์ต อ๊อกชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ห้อง 442-443 ชั้น 4 ศูนย์การค้า ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก หรือ โทร 02 233 7939, 065 097 9909 หรือทางอีเมล์ service@bangkokartauctioncenter.com