Stories

รวบรวมผลงาน ศิลปะชิ้นหายากของศิลปินชั้นนำ เช่น  ถวัลย์ ดัชนี, จักรพันธ์ โปษยกฤต, ประเทือง เอมเจริญ, ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี ไปจนถึงศิลปินรุ่นใหม่ ยุรี เกนสาคู, Gongkan,

ถ้าพูดถึงการประมูลผลงานศิลปะในแวดวงศิลปะของประเทศไทย อาจเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยคุ้นเคยนัก แต่คุณรู้หรือไม่ว่าในงานประมูลนั้นเต็มไปด้วยโอกาสงามที่จะได้ผลงานศิลปะชั้นเยี่ยมมาครอบครอง และหลายครั้งนักสะสมอาจพลาดโอกาสนั้นๆ ไปอย่างน่าเสียดายที่สุด เมื่อ 15 ปีที่แล้ว (ปี พ.ศ. 2549) ผลงานในปี พ.ศ. 2548 ของนที